Reizigersbestand

Segmentatie

Het reizigersbestand is gegroeid naar ongeveer 20.500 deelnemers per 1 januari 2015.

Deelnemers zijn gesegmenteerd in diverse reizigersgroepen waarvan bestaand reisgedrag meestal bekend is; deelnemers krijgen informatie en challenges.

Reizigersgroepen

Spitsmijder door camera geregistreerd
cameraregistratie, ref.niveau > 3,5, beloning 100 pnt

Spitsmijder met SLIM App
GPS-registratie, ref.niveau > 3,5, beloning 100 pnt

Positiespeler met SLIM App
GPS-registratie, ref.niveau < 3,5, beloning < 50 pnt

Spitsmijder met ontvangst van informatiediensten
cameraregistratie, ref.niveau > 3,5, geen beloning

Alle deelnemers krijgen diverse challenges aangeboden en persoonlijke feedback (SLIM App, persoonlijke pagina website)

 

Segmentatie en groei reizigersgroepen

Spitsmijder door camera geregistreerd
Spitsmijder met App
Spitsmijder informatiediensten
Positiespeler met App

Werving

 • In 2010-2012 met directe werving een basisbestand opgebouwd met 6.600 deelnemers.
 • In 2013 met directe werving bestand uitgebouwd naar ca. 16.000 deelnemers.
 • Vanaf sept. 2013-eind 2014 bestand bestendigd en uitgebouwd met indirecte werving tot ca. 20.500 deelnemers eind 2014.
 • Groot aantal wervingscampagnes uitgevoerd, met wisselend succes, in toenemende mate toegespitst op maatwerk-campagnes voor specifieke challenges. » lees meer
 • Door campagnes een actieve relatie opgebouwd met SUDS-deelnemers, resulterend in loyaliteit en intrinsieke motivatie om reisgedrag structureel te wijzigen.


  Campagne

  ‘Aan de bewoners van dit pand’-brief met aanbod hogere beloning (t.w.v. € 200 in de periode)

  doelstelling

  behaald aantal deelnemers

  Herinnering aanbod

  Huisgenoten & Tell a friend (bij hoog beloningspotentieel)

  Werkgeversbenadering (bij hoog beloningspotentieel)

  Samenwerking mobiel platform (Flitsmeister)

Learnings
 • Directe werving met camera’s/brief RDW werkt nog verreweg het beste : 15-20 % conversie
 • Nauwelijks klachten privacy, vooral bestuurlijk issue
 • Directe werving met brief ‘Aan de bewoners van dit pand’ werkt ook prima: 1-2% conversie
 • Indirecte werving=maatwerk (bijv. Tell a Friend)
 • Open werving via media/huis aan huis bladen: werkt niet
 • Reizigers vasthouden in een loyaliteitsprogramma zorgt voor nauwelijks afvallers, ook niet nadat beloning is gestopt
 • Reizigersbestand maandelijks opschonen systematisch doen om vervuiling van het bestand te voorkomen, ca. 100 per maand